• slider html5
  • html5 slider example
  • slider in html5
  • html 5 slider
  • html5 slider template

关于全区无疑似污染地块的公示

发布时间:2019/01/07 09:59:55 来源:未知 作者:bt365体育在线:环保局

关于全区无疑似污染地块的公示

 

    按照《污染地块土壤环境管理办法(试行)》(环境保护部第42号令)和国家土十条评估考核要求,根据辽宁省生态环境厅《关于加快建立疑似污染地块和污染地块名录的通知》精神经环保局环境监察人员排查确认,全域辖区内没有疑似污染地块

特此公示。

                                                                             201817